Kostel sv. Anny na Tanaberku

Hájek - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - poutní areál
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Poutní kostel na místě původní dřevěné kaple.

Historie

Na vrchu poblíž Hájku stávala nejdříve dřevěná kaple. V letech 1712 – 1717 byl postaven nový kostel sv. Anny. Stavitelem byl Marco Antonio Gilmetti z Klatov. Stavbu iniciovali klatovští jezuité a všerubský farář J. Schübl. Dnes má kostel tvar stupňovité rotundy elipsovitého půdorysu. K ní přiléhá ambitový ochoz pro poutníky. Z průčelí vyrůstá hranolová věž se zvonicí. Kostel měl původně typickou velkou barokní kopuli, která však byla snesena ze statických důvodů již při velké rekonstrukci roku 1897.

Rotunda byla zakončena atikou, na které stály sochy P. Marie, sv. Rocha, sv. Floriána, sv. Šebestiána, archanděla Gabriela a sv. Václava. V 60. letech 20. století však byly zničeny vandaly a poničeny také pádem části střechy roku 1967. „Přežil“ jen sv. Václav.

Na hlavním oltáři uctívali věřící obraz sv. Anny. Zobrazen zde byl i sv. Jáchym a P. Marie. Obraz na hlavním oltáři přežil až do 90. let 20. století, kdy byl ukraden a musel být nahrazen kopií.

Roku 1723 byl u kostela postaven poutní dům, později změněný na hostinec. Roku 1740 převzali správu poutního místa Stadionové z Kouta. Filip a Friedrich Stadionové nechali zřídit roku 1747 u kostela faru s nadací pro dva kněze, od počátku 19. století zde fungovala i škola. Roku 1809 zde za napoleonských válek loupili Francouzi.

Roku 1865 do kostela udeřil blesk. Kostel zcela vyhořel a musel být opraven. Stadionové si zde zřídili také hrobku. V letech 1897 a 1898 proběhla další velká oprava (architekt Vratislav Pasovský). Klub českých turistů z Domažlic, který podporoval Friedrich Stadion, přestavěl roku 1898 starou hospodu na ubytovnu s hostincem. Poutě sice již nebyly tak slavné jako v době barokní, Tannaberg si však oblíbili turisté.

V letech 1865 – 1868 na Tannabergu  působil katolický kněz a spisovatel Hippolyt Randa (1836 - 1896), který také sepsal historii tohoto poutního místa (viz Loučim). Po roce 1865 fara fakticky fungovala v Koutě, farář na Tannaberg pouze dojížděl.
 
Až doba po roce 1945 přinesla sv. Anně úpadek, kostel i okolí devastovali vojáci pohraniční stráže i vandalové. Náročná obnova kostela začala po sametové revoluci, byla obnovena tradice poutí, generální oprava kostela včetně rekonstrukce nástěnných maleb (z 20. let 18. století) proběhla v letech 1992 – 1995. O kostel se dnes stará občanské sdružení Hájek. Díky jeho iniciativě se roku 2008 uskutečnily první česko-německé slavnosti. Prohlídka kostela je možná během poutí, hlavní pouť je v neděli po svátku sv. Anny.

Fotografie

Kostel sv. Anny na TanaberkuKostel sv. Anny na TanaberkuKostel sv. Anny na Tanaberku