Vratislav Pasovský

Kostel sv. Anny na Tanaberku
Poutní kostel na místě původní dřevěné kaple.

Kostel U Svatých v Domažlicích
Původní kostel patrně ze 14. století, dnes z velké části přestavěn.