Měšťanské domy v Domažlicích

Domažlice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Většina domů na náměstí Míru má zachovalé původní historické gotické jádro.

Historie

Většina domů na náměstí Míru má zachovalé původní historické gotické jádro (sklepy často s několika patry, přízemí). Poté, co se roku 1964 na náměstí propadly dva domy (částečně jílové podloží) byla část podzemních prostor vybetonována. Proslulá domažlická podloubí pochází zřejmě z doby pozdně gotických a renesančních přestaveb. Fasády domů, poškozené v historii četnými požáry (viz historický vývoj), jsou převážně renesanční a barokní, některé klasicistní i historizující. Kolorit doplňují četné pamětní desky upomínající na pobyt významných osobností (Němcová čp. 120, Jirásek čp. 66, Tyl čp. 48, Erben čp. 136, Vrchlický čp. 125). U domů čp. 50, 61, 62, 128, 133, 137 a 138 se uchovaly gotické okosené portály. Pozdně gotické portály jsou u domů čp. 37, 39, 48, 51, 58, 132, 135. U domu čp. 47 je portál ve tvaru gotického „oslího“ hřbetu. U čp. 42 se zachovalo v přízemí gotické okenní ostění, průčelí domu je ve stylu lidového (selského) baroka. Při okraji domu čp. 62 se na zdi uchovaly pozdně gotické fresky, je zde zobrazena scéna Ukřižování, ale také postavy ženoucí vola. Při pohledu z boční ulice je dobře vidět opravená srubová stěna obytné místnosti u čp. 138. Patrová budova děkanství (čp. 136) na náměstí má ještě gotické jádro. Uchovaly se v ní gotické lomené portálky. Z pozdějších přestaveb jsou nejzajímavější renesanční klenby. Patří k nejhodnotnějším z domažlických domů. Domažlická radnice je novějšího data. Dvoupatrovou stavbu s věží postavili v letech 1891– 3 podle projektu V. Kaury, uvnitř jsou zajímavé interiéry se štukovou výzdobou. Na pilíři radnice je od roku 1990 opět umístěna pamětní deska na počest amerických osvoboditelů města. Z jižní strany přiléhá k objektu novostavba kulturního domu z 60. let 20. století. Kvalitní historické domy se zachovaly v Domažlicích v části Vodní ulici, v Hradské ulici a v ulici Spálené.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.