Plzeň-Lobzy

Plzeň-Lobzy - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Městská část Lobzy, nacházející se východně od historického jádra, byla připojena k Plzni v roce 1924. Až do 19. století šlo o drobnou ves s několika zemědělskými usedlostmi a rychtou.

Památky v oblasti

Historické jádro vsi Lobzy

Historické jádro vsi Lobzy
Nepočetná zástavba se v Lobzích od středověku soustředila kolem přibližně trojúhelníkovité návsi. 

Pomník popravených za 2. sv. války na střelnici v Plzni-Lobzích

Pomník popravených za 2. sv. války na střelnici v Plzni-Lobzích
Nenápadná kamenná deska na střelnici v Lobzích připomíná oběti 2. světové války.

Rychta v Lobzích (čp. 1)

Rychta v Lobzích (čp. 1)
Dům rychtáře v Lobzích měl po celý středověk výsadní postavení, ještě po roce 1543 byl vyňat z majetku města Plzně, které Lobzy tou dobou celé zakoupilo.  

Historie

Lobzy byly po celý středověk jednou z nejmenších vsí v okolí Plzně, neboť tu kolem návsi přibližně trojúhelníkového tvaru stálo nanejvýš šest domů. Ve 14. století byl statek rozdělen na čtyři díly, které spojilo až město Plzeň, které Lobzy před rokem 1543 zakoupilo. Jedinou výjimkou byl tzv. Svobodnický dvůr, jehož majitel nespadal pod pravomoc majitelů lobezského panství.

V polovině 17. století si berní komisaři poznamenali, že po třicetileté válce tu bylo osm osazených gruntů a jeden neosazený, dva chalupníci a jeden domkář. V 18. století tu navíc působil obecní pastýř a kovář. Lobzy si velmi dlouho ponechaly středověký, vesnický ráz. Poněkud okrajové postavení mezi plzeňskými vesnicemi se proměnilo v 19. století, tou dobou se sem zkoncentrovala čilá stavební aktivita a byly založeny nové čtvrti s reprezentativními názvy Petřín, Vyšehrad, Letná a Malá Strana. Zároveň se tu začala těžit kyzová břidlice. Za první republiky se Lobzy staly oficiálně městskou částí Plzně. Ještě dnes tu však můžeme najít zajímavé vesnické stavby, od hospodářských objektů až po obytné domy. Za pozornost stojí zvláště lobezská rychta a boží muka ve Vyšehradské ulici, jedná se totiž o kopii původní drobné sakrální památky ze 17. století.  

Významné osobnosti

Stanislav Vodička

1895-1918

Fotografie

Historické jádro vsi LobzyPomník popravených za 2. sv. války na střelnici v Plzni-LobzíchRychta v Lobzích (čp. 1)