Malá Strana

Plzeň-Lobzy
Městská část Lobzy, nacházející se východně od historického jádra, byla připojena k Plzni v roce 1924. Až do 19. století šlo o drobnou ves s několika zemědělskými usedlostmi a rychtou.

Starý Plzenec
Starý Plzenec, nesoucí až do 15. století označení Stará Plzeň, vznikl jako významné přemyslovské správní centrum, s rozpadem hradské soustavy však začal ztrácet svůj význam, který definitivně pozbyl po založení dnešní Plzně.  

Venkovské usedlosti ve Starém Plzenci (čp. 29, 38, 73)
Venkovský charakter dříve vzkvétajícího středověkého města prezentují některé zajímavé stavby lidové architektury Plzeňska.