Břežany

Břežany - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Zřejmě nejcennější soubor vesnických staveb na jihozápadě Čech byl nevratně poškozen mnoha necitlivými stavebními zásahy od 70. let 20. století. Památkové ochrany se ves dočkala až roku 1995.

http://www.brezany-obec.cz/

Památky v oblasti

Boží muka a obětní kámen u Břežan

Boží muka a obětní kámen u Břežan
Drobné památky v Břežanech prezentuje trojice božích muk z 18. století a obětní kámen na vrchu Slavník.

Historické jádro vsi Břežany

Historické jádro vsi Břežany
Typologicky a stylově různorodá břežanská zástavba činila ze vsi jednu z nejpozoruhodnějších západočeských vsí. Neblahým zásahem do tohoto celku však byla moderní, necitlivá výstavba od 70. let 20. století.  

Kaple sv. Anny v Břežanech

Kaple sv. Anny v Břežanech
Malá barokní kaplička v lesíku nad obcí je jedinou větší sakrální památkou v Břežanech.

Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)

Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)
Ves Břežany s řadou architektonicky rozmanitých venkovských usedlostí byla prohlášena venkovskou památkovou zónou v roce 1995.  

Historie

Malebná vesnička Břežany nacházející se přibližně 7 kilometrů severozápadně od města Horažďovice se pyšní zajímavými vesnickými stavbami převážně z 18. a 19. století. Vesnice se rozkládá nad údolím Mlýnského potoka na úpatí vrchu Slavník v nadmořské výšce 488 m. n. m. První zmínka o Břežanech je datována k roku 1319, kdy patřila Oldřichovi z Potštejna. Další zprávy o tomto sídle na několik staletí mizí, avšak na konci středověku se již zdejší novou vrchností stalo město Horažďovice, mezi jehož šosovní vsi patřily Břežany až do poloviny 19. století. Údaje z berní ruly ukazují, že šlo o jednu z největších vsí v blízkém okolí: berní komisaři napočetli 23 osedlých a 6 pustých gruntů. Další mapování z roku 1837 zachytilo ves z převážné části se zděnými domy, z požárního hlediska nevyhovující dřevěné stavby zde byly výjimečné a sloužily obvykle k hospodářským účelům. Vedle cenného souboru venkovských usedlostí z 18. a 19. století tvoří nedílnou součást vesnického panorama také budova školy s kamenným portálkem a hasičská zbrojnice, vedle níž se na žulové skalce tyčí kaplička sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. století. Mnohem významnější sakrální stavba, kaple sv. Anny, se nachází na drobném návrší asi 500 m jihovýchodně od okraje vsi.

Břežany byly až do druhé poloviny 20. století jednou z typologicky i stylově nejzajímavějších vesnic hojně osídlených jihozápadních Čech, jejich rozmanitost a hodnotu však výrazně snížily neuvážené stavební zásahy v poslední třetině 20. století. Dostatečnou památkovou ochranu se podařilo prosadit až v polovině 90. let 20. století, kdy se Břežany staly vesnickou památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Soubory ke stažení

Pracovní list [řešení]

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

BřežanyBřežanyBřežanyBoží muka a obětní kámen u BřežanHistorické jádro vsi BřežanyKaple sv. Anny v BřežanechVenkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)