Mlýnský potok

Břežany
Zřejmě nejcennější soubor vesnických staveb na jihozápadě Čech byl nevratně poškozen mnoha necitlivými stavebními zásahy od 70. let 20. století. Památkové ochrany se ves dočkala až roku 1995.

Hradešice
Hradešice byly založeny nejpozději ve 14. století pány z Janovic, posléze byly přičleněny k hradu Rabí a od konce 16. století je spravovali páni z nedalekých Nalžov.