Bukovec

Bukovec - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnice s románskogotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

http://www.obecbukovec.cz/

Památky v oblasti

Fara v Bukovci (čp. 1)

Fara v Bukovci (čp. 1)
Barokní fara z roku 1771.

Fotografie neexistuje.

Kaple sv. Barbory u Všekar
Poutní kaple sv. Barbory nedaleko Všekar.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci
Románský kostel z počátku 13. století. V blízkosti kostela barokní fara.

Historie

Vesnice leží 9 km severovýchodně od Horšovského Týna. První zmínka o ní je z konce 12. století. K roku 1174 jsou poprvé zmíněni bratři Mutina a Dobrohost z Bukovce, které již František Palacký označil za zakladatele kostela v Bukovci. Původně románský kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, upoutá především jeho štíhlá románská věž a kazetový strop v interiéru. Vedle kostela stávala pravděpodobně ve středověku tvrz. Fara je barokní z roku 1771. Bukovec leží poblíž Čečovic, se kterými měl ve středověku společné osudy a majitele (např. pány z Velhartic, Rožmberky nebo Lobkovice). Od poloviny 17. století patřil Bukovec k panství Trauttmansdorffů. Bukovec byl ve 20. století vesnicí s převážně německým obyvatelstvem, které bylo po válce odsunuto. Němci nazývali Bukovec Mogolzen.

Domy v Bukovci pocházejí většinou z přelomu 19. a 20. století. Po roce 1945 došlo v obci k řadě demolic původních objektů. Na návsi byla na místě několika statků postavena moderní bytovka. Architektonicky zajímavé jsou domy č. p. 12 s polopatrem nebo patrová stavení č. p. 32 a 33. Z Bukovce vede turistická značka ke kapli sv. Barbory poblíž Všekar.

Významné pověsti

O stavbě kaple sv. Barbory

Podle pověsti chtěli zedníci kapli sv. Barbory u Všekar postavit na jiném místě. Vše, co přes den postavili, se jim však v noci přestěhovalo na osamocené místo, kde kaple stojí dodnes.

Fotografie

BukovecBukovecFara v Bukovci (čp. 1)Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci