domy s polopatrem

Bukovec
Vesnice s románskogotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie.