výklenková kaple

Historické jádro vsi Kanice
Vesnická památková zóna.

Kaplička a zvonice v Rybnici
Drobná sakrální roubená stavba a výklenková kaplička s křídlovým štítkem.

Kaplička v Újezdu u Svatého Kříže
Nízká výklenková kaplička z 19. století.

Kozojedy
Někdejší trhové městečko s dominantou kostela sv. Mikuláše, původně gotickou stavbou obnovenou podle projektu architekta Santiniho.

Křakov
Víska Křakov na Horšovskotýnsku, jejíž dominantou je kostel sv. Václava, spadá pod obec Mířkov. Nedaleko romantická chráněná krajinná oblast Sedmihoří.

Sochy sv. Vavřince, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého ve Vysoké Libyni
Pozoruhodná skupina barokních kamenných soch na návsi.

Srby
Vesnice s vrcholně barokním kostelem sv. Jana Křtitele. Za vsí zbytky někdejší Ferdinandovy huti.

Újezd u Svatého Kříže
Kostel Povýšení svatého Kříže je zajímavou barokní stavbou. Nedaleko stojí také fara, která je však daleko mladší.

Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého v Srbech
Výklenková kaplička na ostrůvku v centru vsi.