Zámek Bernartice (čp. 1)

Bernartice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Bernartický zámek vznikl v první třetině 18. století přestavbou starší renesanční tvrze na sídlo správce přilehlého vrchnostenského hospodářského dvora.

Historie

Předchůdcem bernartického zámku byla pozdně gotická či raně renesanční opevněná tvrz, jež vznikla v 15. či 16. století. Po roce 1732 byla celá budova upravena barokně, což se nejvýrazněji projevilo na jejích fasádách. Sídlo přesto zůstalo poměrně jednoduchou až prostou jednopatrovou stavbou, jejíž čtyři křídla obepínala ústřední nádvoří ze všech světových stran. Přízemí je obehnáno mohutnými opěráky, které zpevňují obvodové zdi, jež jsou opatřeny velkými obdélníkovými okny. V prvním patře se nacházejí pouze malá okénka připomínající tvarem střílny. Pod barokními fasádami se ukrývají pozůstatky původního renesančního sgrafitového kvádrování. Zámek je podsklepen, podzemní prostory jsou zaklenuty mohutnou valenou klenbou, přízemí se vyznačuje plochým stropem. V patře lze spatřit zbytky maleb, pocházející pravděpodobně z 16. století. V sousedství sídla se rozkládá rozlehlý hospodářský dvůr.

Bernartická tvrz byla poprvé připomínána v polovině 14. století v souvislosti s vladykou Bozděchem z Bernartic a jeho synem Buškem. Od poloviny 15. století drželi vesnici i se šlechtickou rezidencí rytíři z Hořešovic. Poslední členka rodu Anna z Hořešovic darovala roku 1553 Bernartice Janovi Merklínskému z Merklína, jehož potomci byli kvůli zadlužení nuceni tvrz roku 1639 prodat hraběti Divišovi Kocovi z Dobrše. Ve druhé polovině 17. století přestal objekt kvůli četným změnám majitelů plnit svůj původní účel a po prodeji vesnice na sklonku první třetiny 18. věku byl přebudován na sídlo správce přilehlého vrchnostenského statku. Dvůr byl v pozdější době několikrát přestavován, po roce 1948 byly hospodářské provozy i se zámkem majetkem Státního statku Tachov. To se negativně podepsalo na technickém stavu památky, který je v dnešní době velmi špatný, z tohoto důvodu není objekt přístupný veřejnosti.

Fotografie

Zámek BernarticeZámek BernarticeZámek BernarticeZámek BernarticeZámek BernarticeZámek Bernartice