Obrovo hradiště u Žinkov

Žinkovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

Nad zámkem v Žinkovech se nachází Obrovo hradiště.

Historie

Obrovo hradiště se nachází nedaleko žinkovského zámku. Má nepravidelný půdorys, plochu asi 2,8 ha a zaujímá vrchol ostrožny oddělené od hřebenu sedlem na severovýchodě. Z této strany byl pravděpodobně i přístup do areálu. Z ostatních stran je lokalita chráněna příkrými svahy. Obvodové valy využívaly terénu, vystupujících balvanů a drobných skalních výchozů. Dnes se jeví mnohdy jen jako terasy. Výrazně zachován je příčný val předhradí i příčný val akropole, jež byla umístěna na západním vrcholku a byla samostatně opevněna. Lokalitu pokrývá vzrostlý bukový a javorový les.

Sídliště bylo vybudováno v pozdní době bronzové lidem kultury popelnicových polí. Od konce 8. století bylo využíváno Slovany, kteří snad mohli opevnění případně rozšířit. Život této lokality dosáhl svého vrcholu ve střední době hradištní v 9. století. Postupně hradiště ztrácelo na významu a bylo opuštěno na přelomu 10. a 11. století.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.