roubený špýchar

Historické jádro vsi Radějov
Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.

Puclice
Nově opravená tvrz v Puclicích je přístupná v úředních hodinách místního obecního úřadu nebo po telefonické domluvě.

Srbice
Starobylá obec s románsko-gotickým kostelem sv. Víta.    

Venkovské usedlosti v Chudenicích (čp. 15, 18, 28, 54, 58)
Charakteristickým prvkem chudenického náměstí jsou malebné venkovské usedlosti, reprezentativní ukázka lidové architektury Klatovska.

Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)
Několik ceněných objektů lidové architektury.

Venkovské usedlosti v Úboči (čp. 4, 33)
Z původně rozsáhlého souboru lidové architektury zbylo dodnes jen málo

Zvonice a boží muka v Robčicích
Replika původní roubené zvoničky z první poloviny 19. století a barokní kamenná boží muk.