Srbice

Srbice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Starobylá obec s románsko-gotickým kostelem sv. Víta.

 

http://www.obecsrbice.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Víta v Srbicích

Kostel sv. Víta v Srbicích
Románský kostel s prvky gotického slohu.

Historie

Srbice leží 6 km jihovýchodně od Staňkova. Ve 13. století se o nich píše jako o vesnici patřící klášteru v severočeských Doksanech. Stranou dnešní vsi stojí na kopci románsko-gotický kostel sv. Víta. Klášter v Doksanech držel ves až do husitských válek. Ústní tradice tvrdí, že klášter měl založit také tvrz, která za husitských válek zanikla. Písemné prameny však o tvrzi mlčí.  Za její zbytky byly považovány staré pivovarské sklepy u čp. 75 (dnes už neexistující). Sklepy sloužily v 19. století jako obydlí pro čeleď, později jako stáje. Dle Z. Procházky se nejednalo o zbytky tvrze, sklepy byly původně skutečně jen pivovarské. Místu se říká „V Lochách“.

 V 15. – 16. století patřila vesnice pánům z hradu Roupov. Roku 1580 ji získal Jindřich Starší Žákavec ze Žákavy, který si zde postavil zámek. Zámek měl roku 1632 navštívit Albrecht z Valdštejna a později i Bohuslav Balbín. Po Žákavcích přišli roku 1664 hrabata z Bubna. Ti prodali kvůli dluhům vesnici roku 1711 Černínům, později přešla pod panství Chudenice.

Zámek v Srbicích, původně prý bohatě heraldicky vyzdoben, byl přestavěn na hospodářský dvůr, většina zámku pak byla zbořena. Dnes ze stavby zůstala jen část štítové zdi s psaníčkovým sgrafitem zabudovaná do sýpky a zbytky kleneb ve stáji.  Ve zdi skladu se dochovala také část původní sgrafitové rustiky.

Pověst vypráví, že kdysi na zámku zhasly na hostině najednou všechny svíce. Všichni rychle vyběhli ven. Měli štěstí, protože za okamžik se zřítil strop hodovní síně.

V obci se dochovala zajímavá lidová architektura. Roubené obytné stavení komorového typu má čp. 3/43. U čp. 6 stojí roubený špýchar s podstřešní komorou, který vznikl nejpozději na počátku 19. století. Naproti se nachází částečně roubené trojdílné stavení komorového typu. Roubený špýchar s klenbou stojí také u čp. 14. U čp. 5 pak můžeme vidět zděnou sýpku. U dalších několika statků se dochovaly brány s překladem. Starší domy najdeme také za zmíněným hospodářským dvorem (zejména č. E 2).

Významné pověsti

Portál a křižáci

V kostele sv. Víta v obci Srbice se zachoval kamenný románský portál. Pověst praví, že si o jeho ostění brousili meče křižáci, když táhli do bitvy u Domažlic.

Významné události

Valdštejn na zámku Srbice

Jindřich mladší Žákavec ze Žákavy měl poskytnout na zámku v Srbicích útočiště již nemocnému Albrechtovi z Vadštejna. Slavný generál doby třicetileté války měl na zámku přespat v první polovině měsíce prosince roku 1632.

Fotografie

SrbiceKostel sv. Víta v Srbicích