Historické jádro vsi Dolany

Dolany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V půdorysu vesnice od roku 1995 vyhlášené vesnickou památkovou zónou je dodnes znatelný středověký urbanismus.

Historie

V půdorysu vesnice od roku 1995 vyhlášené vesnickou památkovou zónou je dodnes znatelný středověký urbanismus. Jádro je tvořeno třemi řadami usedlostí kolem otevřené návsi s prameništěm. Na usedlosti navazovaly záhumenicové plužiny. Uvnitř tohoto prostoru je dnes druhotná chalupnická zástavba, kvůli které získala náves trojúhelníkový půdorys. Uprostřed návsi stojí jednoduchá kaplička z 19. století a památník obětem 1. světové války. Po demolicích v 80. letech 20. století je dnes nejcennější dochovanou stavbou roubený dům v kožichu s vstřícně bedněnou lomenicí (čp. 9). Kamenné sýpky u usedlostí čp. 2, 5, 8, 17, 18 a 20 představují typickou klasicistní zástavbu z poloviny 19. století. Dochována je také celá řada klenutých bran.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.