Venkovské usedlosti ve Lhotě (čp. 20, eč. 73)

Lhota - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nejcennějšími doklady původní lidové architektury jsou ve Lhotě dvě roubená obytná stavení situovaná na severní straně návsi.

Historie

Nejcennějšími doklady původní lidové architektury jsou ve Lhotě dvě roubená obytná stavení, čp. 5 (e. č. 73) a 20, situovaná na severní straně návsi. Při usedlosti čp. 5 se dochovalo roubené obytné stavení, roubená sýpka a stodola. Dispozice obytného domu je trojdílná, komorového typu s přilehlým zděným chlévem. Nejstarší částí usedlosti je patrně stodola, ostatní stavby vznikly až kolem poloviny 19. století. Sousední usedlost čp. 20 se skládá z přízemního obytného stavení s chlévy, roubené sýpky s přístavky, zděné patrové sýpky, stodoly a kolny. Obytný dům, vystavěný zřejmě ve druhé polovině 18. století, je téměř v celém rozsahu (s výjimkou části kuchyně) roubený v kožichu.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.