plzeňské biskupství

Arciděkanství v Plzni (čp. 234)
Sídlo plzeňského biskupství jako jedna z architektonicky nejcennějších budov na Náměstí Republiky sloužilo již od poloviny 14. století jako sídlo faráře. Vrcholně gotickou podobu mu však vetknul v roce 1710 Jakub Auguston.  

Františkánský klášter s kostelem sv. Maří Magdalény v Tachově
Františkánský klášter vznikl v 15. století v prostorách starého špitálu, po zrušení konventu, k němuž došlo roku 1950, bylo v areálu umístěno muzeum.

Kostel Jména Panny Marie v Otíně
Goticko-barokní kostel Jména Panny Marie v Otíně po roce 1945 takřka zanikl, teprve dnes díky provedení nejnutnějších oprav památka pozvolna ožívá kulturními akcemi.

Kostel sv. Jakuba v Domaslavi
Barokní kostel svatého Jakuba vznikl důkladným přebudováním románského svatostánku, k němuž došlo po skončení třicetileté války, v současnosti se nachází v péči místního občanského sdružení, které provádí jeho postupnou obnovu.

Kostel sv. Jana a Pavla v Halži
Historie pozdně barokního kostela svatého Jana a Pavla v Halži je ve srovnání s ostatními sakrálními památkami Tachovska poměrně krátká, neboť se začala psát až na přelomu 18. a 19. století.

Kostel sv. Petra a Pavla v Milířích
Empírový kostel svatého Petra a Pavla byl vybudován na počátku 19. století, chrám, který v současnosti spravuje pravoslavná církev, se pyšní novorenesančním a barokním mobiliářem.