Historické jádro města Stříbro

Stříbro - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Stříbro bylo založeno v půli 13. století a budováno na pravidelném půdorysu, jádro obce se zbytky opevnění bylo roku 1992 díky svému historickému rázu prohlášeno městskou památkovou zónou.

Historie

Město bylo založeno v polovině 13. století, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1275. Impulzem ke vzniku osady bylo dobývání stříbra v nedalekých dolech. Od počátku 14. století zde působily kláštery křižovníků, minoritů a dominikánů. Stříbro vyrostlo ve svahu nad levým břehem řeky Mže, vyznačovalo se přibližně kruhovým půdorysem a pravidelnou uliční sítí. Jeho střediskem se stalo obdélníkové náměstí. V průběhu 14. století byla obec po obvodu obehnána hradbami, za nimiž začalo vznikat Nové město, které bylo do opevnění zahrnuto až v 16. století.

Vnitřní hradby ze 14. a 15. věku s Chebskou a Pražskou bránou byly většinou zbořeny během 19. století, část zdí se zachovala na severní a jižní hraně historického jádra zástavby. Likvidaci unikla i polokruhová bašta zvaná Husitská, která je dnes součástí domu čp. 393. Mezi pozůstatky fortifikací obklopujících Nové město zaujímá přední postavení pozdně gotická Koubkova brána z 16. století, patrová hranolová budova obdélníkového půdorysu s průjezdem, zaklenutým dvěma hrotitými oblouky. Roku 1992 bylo historické jádro Stříbra prohlášeno městskou památkovou zónou.

Fotografie

Historické jádro města StříbroHistorické jádro města StříbroHistorické jádro města StříbroHistorické jádro města StříbroHistorické jádro města StříbroHistorické jádro města StříbroHistorické jádro města StříbroHistorické jádro města Stříbro