Svojšín

Svojšín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Obec Svojšín existovala už ve druhé polovině 12. století, roku 1707 se zde narodil pozdější pražský arcibiskup Antonín Petr Příchovský z Příchovic.

http://www.svojsin.cz/

Památky v oblasti

Fara ve Svojšíně (čp. 36)

Fara ve Svojšíně (čp. 36)
Patrová fara, která se nachází v sousedství svojšínského chrámu svatého Petra a Pavla, byla vystavěna v polovině 18. století v barokním slohu; budovu obdélníkového půdorysu kryje mansardová střecha, vstupní průčelí člení pilastry.

Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého ve Svojšíně

Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého ve Svojšíně
Na návsi před svojšínským zámkem byla roku 1722 postavena obdélníková pískovcová kašna, uprostřed níž byl vztyčen hranolový sokl podepřený volutami, na kterém spočinula barokní socha svatého Jana Nepomuckého.

Kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně

Kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně
Pozoruhodný kostel starého založení s masivní románskou věží, barokně přestavěným presbytářem a lodí.

Zámek Svojšín (čp. 1)

Zámek Svojšín (čp. 1)
Barokní zámek z počátku 18. století, stojící pravděpodobně v místech staré románské tvrze pánů ze Svojšína.

Historie

Obec Svojšín, v pramenech německé provenience uváděná pod názvem Schweißing, se rozkládá na obou březích řeky Mže ve vzdálenosti sedmi kilometrů západně od Stříbra.

O Svojšíně se historické prameny poprvé zmínily roku 1177 v souvislosti s místními velmoži Oldřichem a Benedou, obec tedy můžeme zařadit mezi starobylá sídla Tachovska. Význam Oldřichových a Benedových potomků, kteří se počítali k rodu pánů ze Svojšína, dokládají jak jejich vysoké postavení v rámci šlechtické hierarchie, tak časté zprávy, v nichž se o nich hovoří jako o panovníkových důvěrnících a úřednících. Ve vsi patrně už kolem roku 1200 stál kostel svatého Petra a Pavla, jenž byl součástí dvorce, který obývala místní vrchnost.

Do konce 14. století se vesnice rozrostla a osídlení se z původního jádra na levém břehu Mže rozšířilo na opačnou stranu řeky. Roku 1396 bylo svojšínské zboží rozděleno mezi dva držitele, obě části v průběhu 15. století pod svou vládou spojil rod Svojských z Nalžov. V půli 16. věku získal místní statek Jiří Příchovský z Příchovic, který se oženil s Annou Svojskou z Nalžov. Jejich potomci, kteří byli na počátku 18. století povýšeni do stavu svobodných říšských pánů a za dalších 50 let se mohli pyšnit hraběcím titulem, spravovali ves více než 200 let. Roku 1707 se ve Svojšíně narodil Antonín Petr Příchovský z Příchovic, který se roku 1752 stal světícím biskupem pražským a roku 1763 získal po smrti hraběte z Manderscheid-Blankenheimu titul pražského arcibiskupa.

Zadlužené panství, které několik let spravoval František Příchovský, bylo roku 1795 prodáno ve veřejné dražbě, jejímž vítězem se stal Josef Jan rytíř Bigatto. Jeho dědicům, kteří pocházeli z rodu Juncker-Bigatto, patřil místní hospodářský dvůr až do 20. století. Na sklonku 19. věku byla do Svojšína přivedena železnice, stalo se tak prostřednictvím trati z Plzně do Chebu, roku 1903 byla otevřena dráha ze Svojšína do Boru. Obec, v níž v současnosti bydlí přes 400 obyvatel, si dodnes uchovala původní zemědělský ráz, hlavními turistickými lákadly jsou barokní zámek a románský kostel svatého Petra a Pavla.

Významné osobnosti

Antonín Petr Příchovský z Příchovic

1707-1793

Fotografie

Fara ve Svojšíně (čp. 36)Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého ve SvojšíněKostel sv. Petra a Pavla ve SvojšíněZámek Svojšín (čp. 1)