měšťanský dům

Dobřany
První písemná zmínka o Dobřanech pochází z roku 1243. Ve městě najdeme řadu zajímavých památek, historické jádro bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Historické jádro města Dobřany
V Dobřanech najdeme řadu historicky cenných domů. Historické jádro města bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Městské domy v Dobřanech (čp. 5, 112, 147, 148, 157)
V Dobřanech najdeme více historicky cenných měšťanských domů.