Městské domy v Dobřanech (čp. 5, 112, 147, 148, 157)

Dobřany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus, neorenesance, neobaroko, secese
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Dobřanech najdeme více historicky cenných měšťanských domů.

Historie

Areál městského domu čp. 5 je situován v bezprostřední blízkosti dvou dobřanských kostelů. Obytný dům stojí v řadové zástavbě bloku domů západní fronty náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Štítové průčelí je dvouosé, bohatě členěné a opatřené štukovými novobarokními a secesními motivy. Původně obchodní parter domu byl již před polovinou 20. století zrušen a přebudován, takže vstup do domu je z úzkého dvorku. Sálový prostor interiéru je zaklenut několika poli plackových kleneb, v přidružených prostorách je uplatněna valená klenba. Obytná budova vznikla radikální přestavbou barokního domu shodného půdorysu na přelomu 19. a 20. století. Hospodářský objekt je klasicistní.

Patrový dům čp. 112 je obrácen do náměstí šestiosým průčelím. Okna jsou v šambránách s uchy. Uprostřed přízemí je zrušený vjezd. Vpravo vedle domu vede do dvora brána zaklenutá obloukem se zdůrazněným hlavním klenákem. Boční strana domu obrácená do Vančurovy ulice je osmiosá. Dům pochází údajně z roku 1760.

Dům čp. 147 na náměstí má v přízemí vlevo umístěn vstup v obdélném ostění s polokruhem zaklenutým otvorem vstupu. Kolem je reliéfní výzdoba tvořená ovocem a listy. Domovní chodba je zaklenuta valeně. Portál ukazuje na raně barokní původ domu.

Dům čp. 148 na náměstí je patrový s okny v plochých šambránách. Hlavní portál je vysunut vlevo. Po stranách pilastry nesou štít vykrajovaný obloučky. Domovní průjezd je zaklenut valenou klenbou s pětibokými výsečemi. Dům je datován letopočtem na zadním portálu do roku 1799.

Patrový dům čp. 157 má fasádu v půdorysu zalomenou. V druhé ose zleva je umístěn portál zaklenutý obloukem. Hlavní klenák zdobí voluty a lidská maska. Interiér je řešen jako čtyřkřídlý dvoutrakt. Patro je plochostropé, trámové, omítané stropy mají zčásti dochovány barokní fabiony. Z haly je širokým zalomeným schodištěm přístupná půda objektu.

Fotografie

Městské domy v Dobřanech (čp. 5, 112, 147, 148, 157)Městské domy v Dobřanech (čp. 5, 112, 147, 148, 157)Městské domy v Dobřanech (čp. 5, 112, 147, 148, 157)Městské domy v Dobřanech (čp. 5, 112, 147, 148, 157)Městské domy v Dobřanech (čp. 5, 112, 147, 148, 157)Městské domy v Dobřanech (čp. 5, 112, 147, 148, 157)