Historické jádro města Dobřany

Dobřany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus, neorenesance, neobaroko, secese
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Dobřanech najdeme řadu historicky cenných domů. Historické jádro města bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Historie

Dobřanech se dochovala řada historických domů. Proti kostelu sv. Mikuláše stojí budova děkanství. Na náměstí se nachází také novorenesanční radnice. K nejstarším domům patří dům čp. 15, který stojí proti kostelu sv. Víta. Typický příklad barokní zástavby představuje dům čp. 112 a obdobný sousední dům čp. 113. Zajímavé jsou rovněž domy čp. 147 a 148. Dům čp. 158 vznikl spojením dvou barokních staveb. Složitý vývoj měl i dům čp. 159, dnešní restaurace Modrá hvězda. Ten byl v 90. letech 20. století opraven a roku 1998 zde byl otevřen minipivovar. Historické jádro města bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Patrový dům čp. 112 je obrácen do náměstí šestiosým průčelím. Okna jsou v šambránách s uchy. Uprostřed přízemí je zrušený vjezd. Vpravo vedle domu vede do dvora brána zaklenutá obloukem se zdůrazněným hlavním klenákem. Dům pochází údajně z roku 1760.

Dům čp. 148 na náměstí je patrový s okny v plochých šambránách. Hlavní portál je vysunut vlevo. Po stranách pilastry nesou štít vykrajovaný obloučky. Dům je datován letopočtem na zadním portálu do roku 1799.

Fotografie

Historické jádro města DobřanyHistorické jádro města Dobřany