Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích

Řenče - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kostel sv. Cyrila a Metoděje dominuje obci Řenče. Jedná se o novorománskou stavbu z 19. století.

Historie

Jednolodní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích byl vybudován v novorománském slohu. Došlo k tomu v letech 1869–1878 na náklady obce. Stojí v sousedství bývalé tvrze. V průčelí má věž s jehlancovým zakončením. Loď má obdélníkový půdorys a je členěna polokruhovými okny, podobně jako trojboký presbytář. Interiér je plochostropý. Vstupy do kostela jsou ze tří stran – hlavní portál je v podvěží, do lodi vede obloukem zaklenutý vstup od jihu pod středním oknem a do sakristie prostý obdélný vchod. Střecha nad lodí je valbová, věž je zastřešena nízkou stanovou stříškou, z níž se zdvíhá vysoký úzký jehlancový vrchol. Vybavení interiéru je jednotné se stylem výstavby. Starý zvon z roku 1521 a křtitelnice z roku 1748 sem byly přemístěny z kostela ve Vícově. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.