Kokořovci z Kokořova

Rotunda sv. Petra na Hůrce ve Starém Plzenci
Jedinečné panorama Starého Plzence tvoří vůbec nejstarší dochovaná sakrální památka Plzeňského kraje. Rotunda sv. Petra a Pavla stála na vrchu Hůrka již ve 2. polovině 10. století.  

Šťáhlavy
Kokořovci z Kokořova vytvořili v 1. polovině 16. století základ rozsáhlého dominia, jehož centrem byly Šťáhlavy. Toto významné správní sídlo mající již koncem 18. století přes osm stovek obyvatel si své výjimečné postavení podrželo až do poloviny...

Všeruby
Oblast osídlena již v pravěku. Významné středověké feudální sídlo, dochovaný románský tribunový kostel.

Zaniklá tvrz Nezvěstice
Nedaleko bývalého panského dvora v lokalitě Pod Zámečkem stávala nezvěstická tvrz vystavěná místní šlechtou asi ve 14. století.  

Železárna v Sedlci
Počátky hutního průmyslu a zpracování železa sahají v Sedlci do 16. století. Skutečná průmyslová velkovýroba železa však spadá až do 19. století, kdy zdejší továrnu provozoval hrabě Valdštejn.  

Zřícenina hradu Radyně
Typickou dominantou Plzeňska je z dálky viditelná zřícenina bývalého strážního hradu postaveného Karlem IV. v polovině 14. století.