Hradiště Vrtbo u Horní Bělé

Vrtbo - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Pahorek obklopený mohutným příkopem a valem, patrné jsou též zbytky hrází po zaniklých rybnících v okolí, které sloužily jak hospodářským, tak obranným účelům.

Historie

Asi 1,5 km jihozápadně od Horní Bělé se v nevýrazné poloze severně nad osadou Vrtbo nacházejí terénní pozůstatky hradu stejného jména. Hrad byl založen Hroznatovci na přelomu 13. a 14. století. V roce 1316 jej máme poprvé doložen v predikátu Sezemy z Vrtby, jehož rodu patřil až do druhé poloviny 15. století. Samotný rod Vrtbů, jehož byl Sezema zakladatelem, se stal poté významným šlechtickým rodem západních Čech a vymřel až v roce 1830. V roce 1511 se jako majitelé hradu Vrtbo uvádějí páni z Rabštejna, v roce 1538 jej i s okolními vesnicemi Lhotkou, Mosticemi a Hubenovem získal Šebestián Markvart z Hrádku, který celý statek v roce 1555 připojil k nově nabytému panství Bělá. Hrad byl následně opuštěn, zpustl a zanikl. Dnes je z něj zachován pahorek obklopený mohutným příkopem a valem, patrné jsou též zbytky hrází po zaniklých rybnících v okolí, které sloužily jak hospodářským, tak obranným účelům. V jádru hradu v minulosti probíhaly neodborně prováděné výkopové práce, které částečně odkryly staré zdivo a znehodnotily je pro další archeologické poznání lokality.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.