Zřícenina hradu Pušperk

Pušperk - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Les na kopci nedaleko Poleně ukrývá pozůstatky dříve mocného hradu, jenž své jméno získal zkomolením německého názvu Fuchsberg, Liščí vrch.

Historie

V lese na kopci u stejnojmenné vísky můžeme dodnes naléz drobné zbytky obranného hradu, jehož počátky klademe do 13. století. Hrad si dal zřejmě kolem roku 1260 postavit Jaroš ze Slivna a jakýsi Poděhús, purkrabí Pražského hradu, který se s Přemyslem Otakarem II. zúčastnil vítězné bitvy u Kressenbrunnu. Cílem stavby tohoto hradu byla především obrana zemské hranice a také obchodní stezky vedoucí od Horažďovic přes Klatovy až do Horšovského Týna. Jaroš, jenž ve svém erbu nosil lišku, nazval hrad Fuchsberg, avšak všelijakým komolením se nakonec vžila počeštělá varianta Pušperk. Pyšný stavitel hradu se tak již v roce 1264 tituloval „z Pušperka“. Když však Jaroš zemřel, jeho žena Kateřina jej prodala Hroznatovcům. Ti jsou zde připomínáni ještě 1339. Před koncem 14. století seděl na Pušperku Ctibor Tlam, další významný člen královské družiny, který se honosil titulem nejvyšší lovčí, jemu patřil i nedaleký statek Únějovice. Po roce 1390 se stala věc poněkud nevídaná. Tehdy král Václav IV. daroval Pušperk Renvaldovi z Ústupenic, jenž se ovšem natolik zadlužil, že své statky musel nechat napospas svým věřitelům, a protože největší částku na něm vymáhal žid Jonáš, připadl hrad jemu. Po Jonášově smrti se ovšem odúmrtí vrátil opět do královských rukou. Od roku 1404 vládli na Pušperku opět páni z Ústupenic, nejprve Renvald, přijav přídomek „z Pušperka“, a posléze i Svojše byli horliví zastánci katolické víry i blízcí přátelé krále. Svojše pak na straně Zikmunda padl v bitvě u Vyšehradu 1. listopadu 1420. Hynek z Ústupenic setrvávající v rodové víře čelil obležení hradu klatovskými vojsky, nedokázal se ale ubránit a jeho statek lehl popelem. Ačkoli se Hynek na hrad po roce 1434 opět vrátil, již jej nikdy neobnovil do původní podoby. O vyzvednutí Pušperka se pokusil až roku 1473 Břeněk z Ronšperka. Avšak i pán z Ronšperka se posléze stal trnem v oku nedalekým Klatovům, město dalo opět dohromady vojsko a hrad znovu pobořilo. Koncem 15. století připojili zdejší panství ke svému rozsáhlému dominiu Švihovští z Rýzmberka, avšak hrad pomalu mizel mezi kořeny stromů.

Poslední vzpomínkou na zašlou slávu zdejšího hradu bylo vystavění kaple sv. Václava na bývalém hradišti koncem 16. století. Ani ji však nečekal dobrý osud, zřítila se krátce poté, co ji Josef II. nechal v rámci svých reforem zrušit.  

Fotografie

Zřícenina hradu PušperkZřícenina hradu PušperkZřícenina hradu Pušperk