halštatsko-laténská doba

Hradiště u Horního Hradiště
V ploše vlastního hradiště jsou zřetelné pozůstatky valů, oddělujících prostor předhradí a vnitřní akropole.

Hradiště u Hrádku
Pravěké pohřebiště z doby halštatské a laténské.

Hradiště u Mariánského Týnce
Halštatsko-laténské hradiště s mohylovým pohřebištěm.

Mohylové pohřebiště Svanka u Plešnic
Archeologické pozůstatky mohylového pohřebiště.

Mohylové pohřebiště u Doubravy
Dobře zachovalé pravěké mohylové pohřebiště z doby halštatsko-laténské.