Blížejov

Blížejov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Ves v údolí Zubřiny s původně gotickým kostelem sv. Martina (renesanční malby, náhrobníky rodů, heraldická výzdoba).

http://www.blizejov.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Martina v Blížejově

Kostel sv. Martina v Blížejově
Původně gotická stavba na skalnatém návrší.

Historie

Blížejov leží 10 km severně od Domažlic. Poprvé je připomínán roku 1324 za zemanů z Blížejova. Jsou zmíněni tři: Uha, Zdeněk a Beneda. Blížejov byl pak rozdělen nejméně na dvě části. Jednu část vlastnili jejich potomci, vladykové chotiměřští, později připadla k panství Nahošice. Pozemky s kostelem patřily i dále k Chotiměři. Na druhé části byla vystavěna vodní tvrz, patrně na přelomu 14. – 15. století, poprvé zmíněna roku 1542. 

V pol. 16. století po Blížejovských část s tvrzí převzali Henigárové ze Seeberka. V 18. století už existovala nahošická část obce, chotiměřská, vlastní blížejovská a navíc i horšovskotýnská. 

Kde přesně stála stará tvrz je sporné, podle místní tradice poblíž kostela sv. Martina. Při stavbě silnice r. 1950 se skutečně našly zbytky sklepení před kostelem. Snad mladší tvrz byla v místech pozdějšího panského dvora, také poblíž kostela. Zbyla jen pozdně barokní budova dnešního tzv. Zámečku (čp. 1), která stávala v čele dvora.  Zámeček byl v 19. století přestavěn, sloužil ke správním účelům. Dnes je zde obecní úřad a zdravotní středisko. Po obvodu návsi se u několika usedlostí zachovala brána s překladem.

Přes Blížejov vede železniční trať z Plzně do Domažlic. V okolí se těžily cihlářské hlíny. V Blížejově je hrobka rodu Bořků z Dohalic.

Významné pověsti

Zachráněný blížejovský zvon

Když zase jednou rekvírovali vojáci zvony, došlo i na ten blížejovský. Naložili ho na vůz a zapřáhli nejsilnější koně. Ale nedojeli daleko. Přes okolní kopce vůz ne a ne přejet. Nezbylo, než se vrátit i se zvonem.

Významné události

Archeologický objev

Roku 2003 bylo poblíž Blížejova při stavbě nových domků objeveno a archeologicky prozkoumáno sídliště se zlomky keramiky z pozdní doby bronzové (9. – 10. století před n. l.). Na severním okraji obce bylo již dříve objeveno rovněž při výstavbě rodinných domů sídliště ze střední a mladší doby bronzové a jižně od obce (již na katastru obce Přívozec) na vrchu nad Radbuzou hradiště z pozdní doby halštatské se zachovalým valem.

Fotografie

BlížejovKostel sv. Martina v Blížejově