bývalá tvrz

Kanice
Vesnická památková zóna s barokním zámkem na místě renesanční tvrze, nedaleko zřícenina hradu Netřeb.

Tvrz Zichov (čp. 1)
Zbytky bývalé tvrze v budově hospodářského dvora.

Zíchov
Zíchov dnes spadá pod Koloveč, v obci zbytky středověké tvrze v někdejším panském hospodářském dvoře.