Břeněk z Ronšperka

Hlohová
Jedna z českých vesnic na někdejším panství Trauttmansdorffů. Barokní kostel sv. Jiljí.

Zřícenina hradu Pušperk
Les na kopci nedaleko Poleně ukrývá pozůstatky dříve mocného hradu, jenž své jméno získal zkomolením německého názvu Fuchsberg, Liščí vrch.