Nový zámek ve Svinné (čp. 1)

Svinná - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nový zámek vznikl jako náhrada starší a tehdy již nevyhovující tvrze nejspíše v průběhu druhé poloviny 17. století.

Historie

Nový zámek stojí na prostranství nad starou tvrzí. Nový zámek s těsně přilehlým hospodářským dvorem je tak díky svému umístění v dosti výrazně zvlněné krajině, ale i díky svým poměrně mohutným rozměrům jednou z krajinných dominant. Hlavní vstup do celého areálu zajišťuje severní brána vedoucí přímo z obce kolem staré tvrze. Nový zámek vznikl jako náhrada starší a tehdy již nevyhovující tvrze nejspíše v průběhu druhé poloviny 17. století (někde uváděna druhá polovina 18. století), zřejmě v souvislosti s celkovou přestavbou starého poplužního dvora.

Zámek nebyl nikdy dostavěn, chybí mu jižní křídlo. Roku 1726 silně zadlužené panství koupil baron Alexandr Jan Ledebour, který zámek nevyužíval jako svou rezidenci. Zřejmě někdy na samém počátku 19. století bylo severní křídlo upraveno na sýpku. Někdy po polovině 19. století byl celý zámek klasicistně upravován na obdélnou patrovou budovu s kratšími bočními křídly. Obyvatelné však tehdy bylo jen křídlo hlavní, sloužící většinou jako obydlí zaměstnanců dvora. Hlavní průčelí budovy se třinácti okenními osami zdobí dodnes patrný mělký trojosý rizalit, fasády jsou členěny pilastry a římsami zdobenými okny. V části přízemí budovy byl ale později umístěn cukrovar a sýpka. Po soukromých vlastnících se stalo majitelem zámku na počátku 50. let JZD Kladruby, které objekt využívalo jako sýpku, v hlavní střední části zámku byly byty (z toho plynuly úpravy místností příčkami apod.). Někdy od osmdesátých let 20. století zámek přestal být užíván a rychle pustl. V devadesátých letech byl restituován potomky posledních vlastníků. Od roku 2004 je objekt v soukromém držení a probíhá jeho rekonstrukce.

Fotografie

Nový zámek ve Svinné (čp. 1)Nový zámek ve Svinné (čp. 1)Nový zámek ve Svinné (čp. 1)