Alexaner Jan Ledebour

Nový zámek ve Svinné (čp. 1)
Nový zámek vznikl jako náhrada starší a tehdy již nevyhovující tvrze nejspíše v průběhu druhé poloviny 17. století.