sousoší Piety

Klášter
Obec Klášter se rozkládá nedaleko Nepomuku pod vrchem Zelenou horou, na níž stojí stejnojmenný zámek. V obci jsou dodnes patrné pozůstatky cisterciáckého kláštera Pomuk, který byl zničen v době husitských válek.

Sousoší Piety pod Zelenou horou
Barokní sousoší Piety šaštínské stojí nedaleko vstupu do areálu zámku Zelená Hora.