Zámek Podmokly (čp. 3)

Podmokly - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Drobná barokní stavba z roku 1707.

Historie

Nachází se v jihovýchodní části obce. Jedná se o drobnou barokní stavbu z roku 1707 (datace na kartuši nad portálem). Stavebníkem byl Karel Jiří Václav, baron Michna z Vacínova. Architekt zámku není dosud znám. Jedná se o jednopatrovou stavbu pravidelného obdélného půdorysu s dvakrát odstupněným středním rizalitem v přední i zadní straně. Zámeček původně zaujímal jižní stranu pravděpodobně poměrně rozlehlého půdorysně pravidelného dvora, svažujícího se severním směrem, který dnes působí jako další náves. Valbová střecha je poměrně výrazně vytažená. Nevšedním a v českém prostředí tehdy řídkým prvkem je dvakrát odstupněný rizalit, podobně řídké je užití klenutých prostorů i v patře (zvláště u tak malých staveb). Zámek prakticky jistě projektoval nějaký významnější architekt (nelze vyloučit ani Santiniho). I přes novodobé zásahy do organismu stavby, např. zazdění portálů s celým průjezdem, jsou podstatné výtvarné kvality zámku stále dobře patrné. Objekt je v soukromém majetku a slouží jako byty.

Fotografie

Zámek Podmokly (čp. 3)