Karel Jiří Václav Michna z Vacínova

Zámek Podmokly (čp. 3)
Drobná barokní stavba z roku 1707.