Socha Panny Marie Svatohorské v Mlečicích

Mlečice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozdně barokní socha, pravděpodobně z počátku 19. století.

Historie

Socha sv. Marie Svatohorské je umístěna v jižní části návsi. Na vysokém hranolovém podstavci se soklem a římsovou hlavicí na zvláštním podstavci je soška světce. P. Marie Svatohorská je pozdně barokní, pravděpodobně z počátku 19. století. Originál sochy je v současnosti umístěn v kostele Nejsvětější Trojice a od roku 1998 stojí na návsi kopie této sochy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Socha Panny Marie Svatohorské v Mlečicích