kopie

Socha Panny Marie Svatohorské v Mlečicích
Pozdně barokní socha, pravděpodobně z počátku 19. století.

Zvonice v Borku
Jednoduchá hranolová zvonička na návsi.