Tvrziště Dvorec v Mirošově

Mirošov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Tvrziště obklopuje příkop a val, pouze na jihozápadní straně směrem ke Skořickému potoku opevnění není a vede tudy současná cesta.

Historie

Tvrziště se nachází u silnice spojující Mirošov s Janovem, resp. Dobřívem. K místu vede polní cesta, lidově se nazývá Purk. Pahorek je pozůstatkem sídla Dobrohosta z Ronšperka, které je v pramenech doložitelné k roku 1353. V roce 1417 byla tvrz dobyta, jejím majitelem byl tehdy zemský škůdce Zdeněk z Dvorce. Dnes na místě obklopeném příkopem a valem stojí novogotická kaplička z roku 1891 a vzrostlý strom. Tvrziště obklopuje příkop a val, pouze na jihozápadní straně směrem ke Skořickému potoku opevnění není a vede tudy současná cesta. Na tvrzišti i v okolí byly dříve učiněny nálezy středověkých militárií, na sousedním poli byla v minulosti objevena vyzděná stoka údajně sloužící k zavodňování příkopu. Na opačné straně Skořického potoka byla dříve patrná cesta, považovaná za přístup do tvrze. V takovém případě by šlo o tvrz s výrazným využitím vody v obraně – vodní příkop a k tomu navíc přístup přes vodní tok před vlastním opevněním.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.