Historické jádro vsi Jablečno

Jablečno - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Historické jádro vsi bylo v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Historie

Vesnice se nachází v údolí Svatopetrského potoka, nad jeho ústím do Zbirozského potoka, podél cesty z Líšné do Přísednice. Historická zástavba vsi je soustředěna kolem okrouhlé návsi s rybníčkem. Usedlosti jsou vůči návsi ve štítové orientaci. Jde o ucelený soubor lidové roubené architektury. Tři z usedlostí jsou památkově chráněny, celé historické jádro se stalo v roce 1995 vesnickou památkovou zónou.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.