Zbirozský potok

Historické jádro vsi Jablečno
Historické jádro vsi bylo v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.