rybník

Černice
Význam Černic, které byly v 15. století jednou z největších vsí Plzeňska, postupně až do 18. století upadal s tím, jak ztrácel význam černický rybník a mlýn na Úhlavě. Výhodná poloha při cestě na Nepomuk však opět napomohla Černicím k rozkvětu....

Historické jádro vsi Jablečno
Historické jádro vsi bylo v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Kaple v Polínkách
Nevelká zděná kaple obdélného půdorysu, krytá sedlovou střechou se sanktusníkem.

Mlýn v Zahrádce (eč. 3)
V Zahrádce najdeme na Čížkovském potoce dva mlýny. V horním mlýně U Trsínů se v mlýnici dochovalo mlýnské kolo.

Tvrz Netunice (čp. 1)
V areálu někdejšího panského dvora najdeme objekt bývalé renesanční tvrze, později přebudované na sýpku.

Zřícenina hradu Řebřík u Líšné
Hrad byl postaven zřejmě na konci 13. století.