Zámek Spálené Poříčí (čp. 1)

Spálené Poříčí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, klasicismus, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Dominantní památkou Spáleného Poříčí je rozlehlý čtyřkřídlý zámek, který uzavírá východní stranu náměstí.

http://www.csos.cz

Historie

Největší památkou Spáleného Poříčí je rozlehlý čtyřkřídlý zámek, který uzavírá východní stranu náměstí. Vybudován byl zřejmě na místě gotické tvrze obklopené příkopy, a to jako renesanční novostavba. Roku 1617 byl přestavěn a rozšířen. Z této doby se dochovaly renesanční vstupní portály, část psaníčkových sgrafit na fasádách a některé klenuté interiéry. Nad branou s renesančním bosovaným portálem je zazděna deska s erby a letopočtem 1617. V baroku bylo doplněno východní křídlo. Boční fasády jsou klasicistní. Poslední úpravou získala budova novogotickou vstupní věž. V části objektu jsou křížové klenby a klenby valené s výsečemi, v části novodobé stropy do traverz.

Velmi zchátralý zámek začal být rekonstruován po roce 1990. Dnes je v opraveném objektu umístěna střední škola, v části s renesančním kazetovým stropem je obřadní a koncertní síň, dále je zde stálá muzejní expozice. V přední části, jež je ohrazena litinovým plotem z 19. století, je zámek obklopen parkem, který vzadu přechází do volné krajiny. V parku roste několik vzácných dřevin. V roce 2000 byla zahájena rekonstrukce východní fasády. Při opravách byly roku 2001 v jižním opěrném pilíři nalezeny čtyři kvádry z hrubozrnného pískovce. Největší z nich má jednu hranu částečně seříznutou ve stylu pozdní gotiky. Taktéž v jihovýchodním rohu zámku jsou zabudovány další tři pískovcové kvádry. Je velmi pravděpodobné, že pocházejí z původní gotické tvrze. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Zámek Spálené Poříčí (čp. 1)Zámek Spálené Poříčí (čp. 1)Zámek Spálené Poříčí (čp. 1)