Meir ben Jechezkel

Židovský hřbitov v Kasejovicích
Cenný židovský hřbitov s řadou barokních a klasicistních náhrobků najdeme na návrší nad Kasejovicemi. Založen byl nejpozději v polovině 17. století.