Chocenice

Chocenice
Chocenice najdeme nedaleko Blovic. První zmínka o obci pochází již z roku 1115, kdy je uváděna v souvislosti s klášterem v Kladrubech.

Hospodářský dvůr v Chocenicích (čp. 3)
Hospodářský dvůr v Chocenicích tvoří spolu a budovami nového a starého zámku jedinečný historický celek.

Nový a Starý zámek Chocenice (čp. 1 a 92)
Střed zámeckého areálu v Chocenicích tvoří patrový trojkřídlý zámek (čp. 1) s valbovou střechou. Nedaleko se nachází také starý zámek (čp. 92).

Sochy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého v Chocenicích
V Chocenicích najdeme barokní sochy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého.