Fara v Hradci (čp. 1)

Hradec - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní faru s mansardovou střechou najdeme blízko kostela sv. Jiří v Hradci.

Historie

Patrová barokní fara se nachází v Hradci západně od kostela sv. Jiří. Jedná se o volně stojící zděnou budovu s mansardovou střechou. Uprostřed přízemí je zaklenutý vjezd. Všechna okna jsou orámována lištami s uchy, střední okno nad vchodem je obohaceno o volutově zavíjenou pásku s visícími střapci. Vstupní portál do dvora je vyzděn na podélné stojaté dveře. Portál má zárubeň a klenák zdobený vyrytými obdélníky. Přízemím prochází valeně zaklenutý průjezd s pětibokými lunetami. Přední trakt tvoří čtyři místnosti zaklenuté stlačenou valenou klenbou. Zadní trakt je vpravo předělen na dřevníky, vlevo jsou dva velké plochostropé sály se zaoblenými rohy. Komíny krbů jsou přístupné z podélné chodby. Vzadu vlevo je místnost s fabionovým stropem. K obytné budově přiléhá hospodářská část.

Dnes probíhá postupná oprava objektu, který je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. V blízkosti fary se dochoval kamenný sokl z roku 1728, na němž zřejmě bývala dříve umístěna socha sv. Jiří. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fara v Hradci (čp. 1)Fara v Hradci (čp. 1)