socha sv. Jiří

Fara v Hradci (čp. 1)
 Barokní faru s mansardovou střechou najdeme blízko kostela sv. Jiří v Hradci.