Volšovka

Historické jádro města Sušice
Historické jádro města Sušice se zkoncentrovalo kolem obdélného náměstí v samém centru dnešní zástavby.