Kostel sv. Tomáše v Nýrsku

Nýrsko - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Nýrský farní kostel, vystavěný nejpozději v polovině 14. století, sloužil jako důležitý obranný bod, do jehož opevněné věže se místní obyvatelé ukrývali v případě nebezpečí.  

Historie

První zmínka o kostelu sv. Tomáše pochází z roku 1352, kdy místní farář odváděl pololetní papežský desátek. Již tou dobou sloužil kostel jako farní a předpokládá se, že měl nezastupitelnou funkci při obraně města. Jeho mohutná hranolová věž, která dodnes představuje dominantní prvek celé stavby, sloužila v případě nebezpečí jako vhodná ochrana před nepřítelem.

Kostel sv. Tomáše je gotická, jednolodní stavba s jedinou hranolovou věží na severní straně. Věž pokrývá jehlancová střecha z roku 1844, původní, snad cibulovou, spálil blesk. Na jižní straně doplňuje kostel kaple Panny Marie, pod níž se nachází krypta Koců z Dobrše. Interiér je zaklenut křížově, žebrově i valeně, přičemž v lodi je klenba doplněna lunetami. Hlavní oltář nese obraz Umučení sv. Tomáše. Triumfální oblouk je ozdoben freskou Ferdinanda Staegra z roku 1907. V presbytáři je k vidění také zajímavý náhrobek Jana Koce z Dobrše z červeného mramoru datovaný do konce 16. století. Interiér jinak vesměs zdobí zařízení z 18. století, které sem bylo přesunuto z filiálního kostela Čtrnácti svatých pomocníků, jenž byl zbořen v roce 1973. Odtud také pochází socha sv. Jana Nepomuckého, která dříve stávala před tímto městským svatostánkem.

Fotografie

Kostel sv. Tomáše v NýrskuKostel sv. Tomáše v Nýrsku