Jan Koc z Dobrše

Kostel sv. Tomáše v Nýrsku
Nýrský farní kostel, vystavěný nejpozději v polovině 14. století, sloužil jako důležitý obranný bod, do jehož opevněné věže se místní obyvatelé ukrývali v případě nebezpečí.  

Nýrsko
Jedno z nejprůmyslovějších měst Klatovska bylo původně rozděleno na dvě části, Horní Nýrsko patřící k hradu Pajrek a Dolní Nýrsko připojené k bystřickému panství. V polovině 16. století pak obě části spojili Kocovští z Dobrše.