Zámek Měčín (čp. 1)

Měčín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Bývalá výrobna sirupů a sýrů využívaná dnes jako zázemí zemědělského družstva v Měčíně bývala renesančním zámkem vystavěným koncem 16. století Heralten Kavkou z Říčan.

Historie

Měčín, nacházející se 8 km východně od Švihova, byl založen před koncem 13. století, tou dobou jej vlastnil Vilém z rodu Drslaviců, který jej posléze přenechal svému vnukovi Půtovi ze Skály. Půta, který měl velmi blízko ke královskému dvoru se v době sporů Václava IV. se Zikmundem neprozřetelně postavil na Zikmundovu stranu, za což byl potrestán obležením na Měčíně. Již tou dobou tu bezpochyby stála dobře opevněná gotická tvrz, o níž však máme první explicitní zmínku až za Radslava z Kočova v roce 1414. Avšak i Radslav doplatil na přátelství s Václavovým bratrem Zikmundem, neboť za tuto nehoráznou podporu napadla Měčín husitská vojska, zpustošila jej a tvrz vypálila. Přesto se Radslavovi a jeho potomkům podařilo své sídlo postupně obnovit, takže Půta Švihovský jej pak na přelomu 15. a 16. století koupil opět v obyvatelném stavu.

Původní měčínské sídlo tak zaniklo až po roce 1548, kdy se tu novým pánem stal Heralt Kavka z Říčan. Jak dosvědčuje nápis na kostelním zvonu, severovýchodně od města, na výrazném návrší nad rybníkem zvolil místo k výstavbě renesančního zámečku. Nejen poměrně náročná výstavba reprezentativní šlechtické rezidence však Heralta finančně vyčerpala, a tak před koncem 16. století byl nucen Měčín prodat. Tak na zámeček přichází nová vrchnost v osobě Přibíka z Klenového. Za jehož nástupců přestal Měčín fungovat jako centrum samostatného panství a byl připojen k Žinkovům. Tento nepříznivý stav se posléze podařilo za nových majitelů ještě jednou zlomit, avšak definitivně Měčín přestal plnit rezidenční funkci po roce 1746 za Jana Josefa z Vrtby. V průběhu 19. a 20. století se tu vystřídalo několik majitelů, mezi nimi stojí za zmínku Karel Škoda, majitel plzeňských Škodových závodů. Již ve 40. letech 19. století byly prostory měčínského sídla využity jako výrobna sirupů a sýrů, posléze jako součást hospodářského družstva. Pro potřeby zemědělské výroby slouží bývalé sídlo Kavků z Říčan dodnes.

O poloze původní tvrze, tzv. Starého zámku, není dodnes zcela jasno. Někteří autoři se domnívají, že její zbytky pohltilo novověké sídlo ze 16. století, jiní tvrdí, že stávala nedaleko kostela a byla do základu rozebrána. Dodnes existující měčínský zámek, nazývaný dnes Nový hrad, stojí severovýchodně od města chráněný strmým svahem nad měčínským rybníkem. Jedná se o patrové stavení s rizalitem na jižní straně. Dobře patrná sgrafita a fresky na fasádě poukazují na jeho renesanční původ. V levé části budovy je umístěna kaple prostupující oběma patry.

Fotografie

Zámek Měčín (čp. 1)